Memsidea

Otomasyon Yazılımları

Günlük hayatımızda birçok çalışmanın yapılmasında genellikle insan emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu emek zihinsel olarak harcanan bir emek olabileceği gibi fiziksel olarak da harcanan bir emek olabilir. Bu durumda yapılması gereken işi, insanlar ile makineler arasında paylaştırılmasını sağlayan sistemlere otomasyon sistemleri, bu sistemlerin çalışmasını sağlayan yazılımlara da otomasyon yazılımları denmektedir.

Otomasyonlar da yapılan işinlerin paylaştırılmasına göre insan emeğinin daha fazla harcandığı yarı otomasyonlar ve makine gücünün daha fazla kullanıldığı tam otomasyonlar bulunmaktadır. İnsanların iş hayatlarına çeşitli faydalar sağlayan bu sistemlerin çalıştırılması için otomasyon yazılımı olarak adlandırılan bilişim teknolojisi kullanılır. Bu Teknoloji sayesinde günlük hayatta birçok işin gerçekleştirilmesinde pratiklik sağlayan ve insan emeğine yardım eden yazılımlar geliştirilmekte ve bu yazılımlarla iş yükü azaltılmaktadır.

Memsidea Gaziantep’de otomasyon yazılımları konusunda müşterilerinin taleplerini profesyonel yazılımcılar tarafından, istenen her bütçe ve sistem için geliştirmektedir. Otomasyon yazılımına ihtiyacınız var ise, en doğru adres Memsidea dır.

Memsidea’nın firmalar ve endüstriyel alanlar için geliştirdiği otomasyon yazılımı uygulamaları sayesinde firmaların işleri daha pratik bir şekilde yürümekte ve çalışmalar hız kazanmaktadır. Firmaya ait iş sisteminin, iş düzeninin ve yapılacak uygulamaların planlarının düzenlenmesi hususunda çok büyük avantaj sağlayan otomasyon yazılımları, yazılım geliştiricilerimiz tarafından her firma için özel olarak tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Bazı durumlarda, talep olması durumunda özel olarak sadece bir sektöre özel yahut firma için belirli otomasyon yazılımları üretilebilmekteyiz.
 

Otomasyon Yazılımı Nasıl Geliştirilir?

Otomasyon ortaya çıkma tarihi düşünüldüğünde ilk kez sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış ve insan gücünün yerini makine gücü kullanımına bırakmaya başlamıştır. Bu süreçte insanlar yavaş yavaş, üretimi makinelere devrederek, kendileri kısmen üretim içerisinde olmuşlardır. Günümüzde ise bilgisayarların icadı sayesinde teknoloji daha çok ilerlemiş ve durdurulamaz bir hal almıştır. Sonuç olarak bu durum otomasyon yazılımı geliştirerek tam otomasyona geçişin önünü açmıştır. Memsidea gibi firmalar, bünyesinde bulunan mühendisler sayesinde tam otomasyona geçiş için otomasyon yazılımları geliştirmeye başlamıştır.

Böylelikle kısa süre içerisinde, özellikle üretim gerçekleştiren fabrikalarda bilgisayara bağlı otomasyon sistemleri ile işletmede ki tüm birimler kontrol altına alınarak denetlenebilir ve kolay yönetilebilir bir hale gelmiştir.

Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm işletmelerde işleyiş ile alakalı büyük faydalar sağlayan, insan gücüne daha az gerek kaldığı için firmaların personel giderlerini azaltıp, kontrol altına alan, işletmenin ilerleyişine katkıda bulunacak stabil ve güvenilir bir sistem sağlayan otomasyonlar, hata oranları düşük olduğu için zamanımızın özellikle büyük sanayi tesislerinde yer alan fabrikalarda çok sık tercih edilmektedirler.

Otomasyon Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları

Teknolojik her sistemde artı ve eksiler olduğu gibi otomasyon sistemlerinin de artıları veya eksileri olabilmektedir.  Otomasyon sistemlerini kurabilmek veya sürekli güncel tutabilmek firmalar açısından ek bir maliyet demektir. Örneklendirecek olur isek, elektronik bir su ısıtıcıyı düşünelim. Normal şartlarda bu ısıtıcıyı 50 TL ye üreticiden temin edebilirken, aynı ısıtıcı için üreticiden bir de termostat ilave etmesini istersek otomatik olarak ısıtıcının maliyeti artacaktır. Bu sistemi tercih edecek ise öncelikli olarak maliyetlerimizi iyi hesaplamalı ve fayda-maliyet hesabını iyi gözlemlemeliyiz. Kendimize sormamız gereken en önemli soru ise, harcadığım maliyetin karşılığında almam gereken faydayı alabilecek miyim? Bunun için ayırdığım maliyet gerçekten gerekli mi sorusu olmalıdır. Gaziantep’de bütçenize uygun bir maliyet ile Memsidea müşterilerine otomasyon yazılımları geliştirmektedir.

Memsidea olarak bizim asıl ilgilendiğimiz noktalardan biri ise Endüstriyel uygulamalarda bulunan otomasyon sistemleridir. Zamanımızın ekonomik şartlarında ürünlerimizi kaliteli, güvenli, hızlı ve rekabet etmeye uygun şekilde üretmemiz hayati bir önem taşımaktadır. Otomasyon sistemi kurdurmak isteyen firma sahiplerinin bu sistemin kendi firmaları için gerçekten bir ihtiyaç olup olmadığını belirlemeleri, otomasyon sisteminin getirilerini ve götürülerini iyi hesaplamaları ve bu doğrultuda nasıl bir otomasyon yazılımına ihtiyaç duyacaklarını analiz etmeleri gerekmektedir.

Toplam işin paylaştırma yüzdesi otomasyon sisteminin düzeyini belirler. Yoğun olarak insan emeğinin kullanıldığı otomasyonlar yarı otomasyon olarak adlandırılırken, Makine kullanımının yoğun, insan gücünün kısmen kullanıldığı otomasyonlara ise tam otomasyon denmektedir. Firmalar sektörlerine, ürettikleri ürün veya hizmete göre yarı veya tam otomasyon seçimlerini belirlemektedirler.

Aşağıda otomasyon sistemlerinin avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir.

Otomasyon Sisteminin Avantajları

 • Ürün veya hizmette kalite artışı

 • Firmanın üretim maliyetinin ciddi oranda azalması

 • Pazarda aynı işi yapan diğer firmalara karşı rekabet gücünün artması

 • Tehlike sınıfına göre meydana gelen iş kazalarının oranlarının azalması

 • Tüm birimlerin çalışmalarında çok büyük oranda zamandan tasarruf sağlama gibi işletmelere direk hız ve karlılık olarak geri dönecek faydalar sağlamaktadır.

Otomasyon Sisteminin Dezavantajları

 • Öncelikle otomasyon sisteminin ilk kurulum aşamasında, montaj maliyetlerinin yüksek olması (Çıkarılan maliyetler ancak uzun zaman içerisinde kendini amorti etmektedir.)

 • Firmalarda otomasyon sisteminin kullanılmaya başlaması ile, insan gücüne daha az ihtiyaç kalacağından, firmalar daha az personel çalıştırarak personel giderlerini azaltabilirler fakat bu durum iş gücü istihdam oranını düşürmekte ve ekonomiye olumsuz etkide bulunmaktadır.

 • Yeni otomasyon sisteminin kurulması ile firmanın yatırım maliyetleri yükselir.

Yukarıda belirttiğimiz avantaj ve dezavantajları birbiri ile kıyaslayıp bir analiz yapmak gerekmektedir. Analiz sonucunda firmada otomasyon sistemi kullanımı daha fazla kar getiriyor ve maliyetlere uygun oluyor ise, ona göre karar verilerek otomasyon sistemi kullanılabilir.
 

Otomasyon Yazılımı Türleri

Otomasyon yazılımları, birçok sektör sektör ve bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların farklı birimleri için ayrı ayrı tasarlanabilmektedir. İş hayatımızın farklı zamanlarında karşımıza çıkan otomasyon yazılımı çeşitlerinin bazılarını aşağıda maddeler ile belirtmek uygun olacaktır. Unutmadan otomasyon yazılım sistemleri türleri aşağıda kiler ile sınırlı değildir. Aşağııda sıralanan sistemler en çok kullanılan ve bilindik otomasyon sistemi yazılımlarıdır. Hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan bu sistemler, ilerleyen teknoloji imkânları sayesinde her gün artarak karşımıza çıkacaktır. Memsidea otomasyon yazılımları şimdi olduğu gibi gelecekte de teknolojinin tüm imkânları ve yenilikleri ile yanınızda olacaktır.

 • Sanayi Makine otomasyonu yazılımı

 • Muhasebe otomasyonu yazılım

 • Öğrenci otomasyonu yazılımı

 • Fabrika otomasyonu yazılımı

 • Bina otomasyon yazılımı

 • Ev otomasyonu yazılımı

 • Akıllı bina otomasyonu yazılımı

 • Akıllı ev otomasyonu yazılımı

 • Barkod otomasyon yazılımı

 • Depo otomasyon yazılımı

 • Kütüphane otomasyonu yazılımı

 • Aydınlatma otomasyon yazılımı

 • Market otomasyon yazılımı

 • Endüstriyel otomasyon yazılımı

 • Sera otomasyon yazılımı

Yeni Otomasyon Uygulamaları

Otomasyon uygulamaları günlük hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Çoğumuz gördüğümüz bu sistemlerin çalışmasını sağlayan bir otomasyon sisteminin olduğunun bile farkına varamayız.

Hemen hemen günü birlik kullandığımız POS cihazları veya para çekmek için kullandığımız ATM makineleri bu otomasyon sistemlerinin en güzel ve en çok kullanılan örnekleri arasında yer almaktadır. Yani otomasyon günlük hayatımızda, nereye gidersek gidelim kullanmak zorunda olduğumuz araçları bir şekilde yönetmektedir. Aşağıda diğer otomasyon uygulamaları ve kullanıldığı alanlar yer almaktadır.

 • Çeşitli güvenlik uygulamaları

 • Bilimsel çalışma uygulamaları

 • İş yerlerimiz (bilgisayar,fax, yazıcı…)

 • İmalat uygulamaları

 • Mobil telefon (cep telefonu) uygulamaları

 • Taşıma işlemleri (lojistik)

 • Evlerimiz (buzdolabı, kombi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akıllı cihazlar…)

 • Sağlık sektörü uygulamaları

 • Elektrik sektörü uygulamaları

 • Hava tahmin uygulamaları

 • İnternet popüler arama motorları, sosyal site uygulamaları